Kosten

Voor juridische consultatie kunt u steeds een afspraak maken tegen ons normale uurtarief.

UURTARIEF
Wij hanteren voor al onze werkzaamheden (tenzij expliciet anders afgesproken) een standaard uurtarief van 220 euro per uur exclusief kosten en exclusief BTW . U krijgt dan een goed onderbouwd advies over het door u voorgelegde juridische probleem.

TOGAGESPREK
Om niet meteen met hoge kosten te worden geconfronteerd kunt u er ook voor kiezen om eerst op basis van een togatarief van 125 euro een eenvoudig oriënterend adviesgesprek te houden. In zo’n eerste gesprek kunnen wij aangeven wat de kansen en mogelijkheden zijn, wat de te verwachte tijdsduur en daarmee gepaarde kosten zullen zijn. U kunt daarna een weloverwogen keuze maken over hoe u verder wil gaan. Een bedrag van 125 euro lijkt soms veel, maar als je daarmee nodeloze kosten voorkomt, of juist weet hoe sterk je staat om verder te gaan, is dat wel een nuttige investering.

BEGROTING
Naast een inschatting van de te maken kosten en te spenderen tijd, kunnen we dat ook desgewenst in een begroting vastleggen. Hoe meer we over een op te lossen rechtsprobleem weten, hoe nauwkeuriger die begroting kan worden. Het maken van een begroting kan kosten met zich meebrengen, dat wordt dan van tevoren aangegeven. Dat geldt met name bij complexe zaken die veel lees- en studiewerk vergen.

VASTE PRIJS
Aan de hand van een dergelijke begroting kan ook een vaste prijs worden afgesproken, een eenmalig te betalen bedrag voor de behandeling van de zaak, waarbij een duidelijk begin- en eindpunt worden vastgelegd voor de door ons te leveren diensten. Kosten die niet in die begroting zijn opgenomen, worden slechts gemaakt nadat goedkeuring wordt verleend en zijn dan ook exclusief. Indien C & M Advocaten bij het maken van die begroting achteraf gezien onvolledig geïnformeerd was, de feiten anders liggen, zal ook die begroting moeten worden herzien. Op dat moment heeft u echter ook weer de kans aan te geven of u daarmee akkoord kunt gaan. U zult derhalve nooit achteraf met hogere kosten te maken krijgen dan waarmee u heeft ingestemd.

GRATIS?
C & M Advocaten geeft geen gratis juridisch advies. Wel houden we rekening met iemands budget en zijn we bereid nadere afspraken te maken.

Indien gewenst en mogelijk kunt u bij enkele van onze advocaten ook aanspraak maken op toegevoegde rechtsbijstand. De voorwaarden zijn ook terug te vinden op www.rvr.org. De Raad voor Rechtsbijstand toetst aan de hand van uw inkomen, uw vermogen en de aard van het rechtsprobleem, met name of u het probleem ook zonder advocaat zou kunnen oplossen. Het is vaak verstandig dan eerst bij een Juridisch Loket langs te gaan en daar om een eventuele doorverwijzing te vragen. Dat levert ook nog eens korting op voor uw eigen bijdrage.

Zij die een rechtsbijstandsverzekering hebben kunnen eveneens bij ons terecht, wij zijn bereid om ons aan te passen aan nagenoeg alle voorwaarden van de meeste rechtsbijstandsverzekeringen.

C & M Advocaten is net als alle andere advocaten in Nederland gebonden aan de wetten en regels en mag niet op basis van een no cure, no pay werken.
Een resultaatgerelateerde afspraak is derhalve ook voor C & M Advocaten niet toegestaan.