Rotterdam

Rotterdam, met de grote havenactiviteiten, vormt een belangrijke schakel in de Europese handel met de rest van de wereld. Internationale handel gaat ook gepaard met problemen van zowel juridische als culturele aard. Die problemen kunnen binnen de marges gehouden worden, mits er goed voorbereid wordt, zaken goed in contracten worden vastgelegd en partijen elkaar goed hebben begrepen.

C & M Advocaten heeft het tot één van haar kerntaken gemaakt om die problemen voor te zijn en als ze toch opduiken, om ze pragmatisch aan te pakken. Daarbij wordt uiteraard rekening gehouden met de grote culturele verschillen en de Internationaal Privaatrechtelijke barrières. Flexibiliteit, gecombineerd met een goede koopmansgeest en een no-nonsense aanpak, maken dat C & M Advocaten op het gebied van interculturele relaties en handel tot de leidinggevende kantoren behoort.

C & M Advocaten richt zich met name op het handels- en contractenrecht, waaronder ook huur- en arbeidszaken, ondernemingsrecht en migratierecht, maar het familierecht en andere rechtsgebieden komen ook aan de orde.

Onze voorkeur gaat uit naar advies en minnelijke regelingen, maar als het nodig is, staan wij ook in procedures overtuigend ons mannetje. Maar meer nog dan de rechtsgebieden kunnen wij helpen als je op zoek bent naar bijvoorbeeld een Somalische advocaat of een Chinese advocaat.

Rotterdam is meer dan welke andere stad in Nederland een smeltkroes van culturen en volkeren en C & M Advocaten is zich daar uitermate bewust van en probeert daarin zoveel mogelijk tegemoet te komen.